ETÄKONSULTAATIO

Niilo Mäki Instituutin ”TOVIKS − Tukea Oppimisvaikeuksiin Keski-Suomessa” -hankkeessa kehitetään etäkonsultaatiota oppimisvaikeuksiin liittyen.

Etäkonsultaatiossa tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä lapsen oppimisvaikeudesta ja jäsentää lapsen saamaa tukea kotona ja koulussa .

Etäkonsultaatio

  • Etäkonsultaatiota tarjotaan osalle hankekuntien kouluista – lähinnä huoltajille ja opettajille. Lapsikin on mukana tapaamisessa ainakin osan aikaa.
  • Tapaaminen toteutuu etänä. Tällöin tapaamiseen on helppo osallistua asuinpaikasta riippumatta.
  • Konsultaation tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä lapsen oppimisvaikeuksien taustasta, ja niiden heijastumisesta arkeen. Lisäksi tapaamisessa suunnitellaan yhdessä lapsen saamaa tukea, harjoittelun painopisteitä ja seurantaa.
  • Työskentelymallin tavoitteena on tarjota oikea-aikaista ja jäsentynyttä tukea lapsen koulunkäyntiin sekä vahvistaa aikuisten yhdessä toimimisen kulttuuria.    

Hankkeessa arvioidaan ja tutkitaan Etäkonsultaatiomallin toimivuutta.

Mikäli toimintamalli osoittautuu toimivaksi,
sitä on mahdollista hyödyntää laajemminkin kuntien ja terveydenhuollon palveluissa.

Scroll to Top