ETÄKONSULTAATIO

Niilo Mäki Instituutin ”TOVIKS − Tukea Oppimisvaikeuksiin Keski-Suomessa” -hankkeessa kehitetään etäkonsultaatiota oppimisvaikeuksiin liittyen.

TOVIKS-hankkeen kehittämistyö linkittyy Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintaan.

Hyvinvointialueen rakentumisen myötä palveluiden toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia. Etäkonsultaatiomallin tavoitteena on mahdollistaa lapsille, huoltajille ja koulun henkilökunnalle tukea jo heidän jonottaessaan hyvinvointialueen palveluihin.

Etäkonsultaatio

  • Etäkonsultaatiota tarjotaan osalle Lastentutkimusklinikan jonoon tulevien lasten verkostoille – lähinnä huoltajille ja opettajille. Lapsikin on mukana tapaamisessa ainakin osan aikaa.
  • Tapaaminen toteutuu noin 3 kuukauden kuluttua lähetteen saapumisesta ja toteutetaan etänä. Tällöin tapaamiseen on helppo osallistua asuinpaikasta riippumatta.
  • Konsultaation tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä lapsen oppimisvaikeuksien taustasta, ja niiden heijastumisesta arkeen. Lisäksi tapaamisessa suunnitellaan yhdessä lapsen saamaa tukea ja harjoittelun painopisteitä. Työskentelymallin tavoitteena on tarjota oikea-aikaista ja jäsentynyttä tukea lapsen koulunkäyntiin sekä vahvistaa aikuisten yhdessä toimimisen kulttuuria.    

Hankkeessa arvioidaan ja tutkitaan mallin toimivuutta.

Mikäli etäkonsultaatio osoittautuu toimivaksi,
se on tarkoitus juurruttaa osaksi Lastentutkimusklinikan toimintaa.

Scroll to Top