ETÄTYÖSKENTELY

Niilo Mäki Instituutin ”TOVIKS − Tukea Oppimisvaikeuksiin Keski-Suomessa” -hankkeessa kehitetään etänä toteutettavia tukimuotoja niille lapsille ja nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia.  

Etätyöskentely

  • Tavoite on kehittää ja kerätä kokemuksia etätyöskentelyyn soveltuvista työtavoista ja tehtävistä niiden lasten tueksi, joilla on oppimisvaikeuksia.
  • Etätyöskentelyjaksoja järjestetään hankekuntien kouluilla yksittäisille lapsille tai lapsiryhmille.
  • Lapsen omat työskentelyrupeamat kestävät tavallisesti 45 minuuttia. Ne toteutetaan etänä Teamsin välityksellä, jotta myös kauempana asuvat lapset voivat osallistua tapaamisille.
  • Lasten ryhmätapaamiset ovat 60 minuutin mittaisia. Niihin osallistuu samasta koulusta useampi lapsi sekä koulun aikuinen.
  • Lastenryhmän rinnalla on myös huoltajien ryhmä, joka kokoontuu yhteensä neljä kertaa 60 min.
  • Tapaamisilla keskitytään luku- ja kirjoitustaidon, luetun ymmärtämisen tai matematiikan tehtävien tekemiseen.  
  • Työskentelyjaksot toteutuvat koulupäivän aikana, jolloin yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa on jouhevaa.

Etätyöskentelystä kerätään kokemuksia ja palautetta lapsilta, huoltajilta ja koulun henkilökunnalta.

Etätyöskentelyn kehittämisessä tavoite on, että lapsille voidaan tarjota mahdollisimman oikea-aikaisesti tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin riippumatta lapsen asuinkunnasta.

Lisäksi tavoite on vahvistaa koulun henkilökunnan ja koulun ulkopuolisten toimijoiden yhdessä tekemisen kulttuuria.

Scroll to Top