ETÄKUNTOUTUS

Niilo Mäki Instituutin ”TOVIKS − Tukea Oppimisvaikeuksiin Keski-Suomessa” -hankkeessa kehitetään etäkuntoutusta lapsille ja nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia.  

Etäkuntoutus

  • Etäkuntoutusjaksoja järjestetään yksittäisille lapsille tai lapsiryhmille.
  • Lapsen omat kuntoutustapaamiset kestävät tavallisesti 45 minuuttia, ja ne toteutetaan etänä Teamsin välityksellä, jotta myös kauempana asuvat lapset voivat osallistua kuntoutukseen. Lasten ryhmätapaamiset ovat 60 minuutin mittaisia, ja niihin osallistuu samasta koulusta useampi lapsi sekä koulun aikuinen.
  • Lastenryhmän rinnalla on myös huoltajien ryhmä, joka kokoontuu yhteensä neljä kertaa 60 min.
  • Kuntoutusta tarjotaan esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidon sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen vahvistumiseksi. 
  • Suurin osa kuntoutusjaksoista toteutuu koulupäivän aikana, jolloin yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa toteutuu jouhevasti. 
  • Etäkuntoutuksen tavoite on tarjota lapsille oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea koko hyvinvointialueella riippumatta lapsen asuinkunnasta. Lisäksi tavoite on vahvistaa koulun henkilökunnan ja hyvinvointialueen toimijoiden yhdessä tekemisen kulttuuria.

Etäkuntoutuksen toteutumisesta kerätään kokemuksia ja palautetta lapsilta, huoltajilta ja koulun henkilökunnalta, jonka perusteella sitä pyritään edelleen kehittämään ja vahvistamaan myös osana Lastentutkimusklinikan normaalia toimintaa.  

Scroll to Top